trouble

trouble
§ შეწუხება; უბედურება; შეწუხება
§
1 გაჭირვება, განსაცდელი
she told me all her troubles მთელი თავისი გაჭირვება მიამბო
to get into trouble განსაცდელში ჩავარდნა
to be in trouble გაჭირვებაში ყოფნა
he has money troubles ფულის საქმე ცუდად აქვს
he has family troubles ოჯახში უსიამოვნება აქვს
2 საზრუნავი, შეწუხება
enough trouble without you! უშენოდაც ბევრი საზრუნავი გვაქვს!
I'm putting you to a lot of trouble ძალაინ გაწუხებთ
it is no trouble for me სულ არ ვწუხდები
it is not worth the trouble შეწუხებად არ ღირს
don't go to a lot of trouble for us ჩვენთვის ძალიან ნუ შეწუხდებით
he has heart trouble გული აწუხებს
●●it will save you the trouble of coming again ეს აქ მეორედ მოსვლისგან გადაგარჩენს / გიხსნის
-------
their son was a great trouble to them ვაჟიშვილმა მათ ძალიან ატკინა გული
the trouble is that… საქმე / გასაჭირი ის არის, რომ...
he went to a lot of trouble to please us თავი გამოიდო, რომ ჩვენთვის ესიამოვნებინა
there's always trouble between them სულ ჩხუბობენ
what's the trouble? რაშია საქმე?
3 შეწუხება (შეაწუხებს, შეწუხდება)
his conscience troubled him სინდისი აწუხებდა
his leg is troubling him ფეხი აწუხებს
I won't trouble you any more აღარ შეგაწუხებთ
don't trouble to come მოსვლაზე ნუ შეწუხდები!
don't trouble about it ამაზე ნუ შეწუხდები
I'm sorry to trouble you… ბოდიშს ვიხდი, რომ გაწუხებთ...
he didn't trouble even to phone me ჩემთან დასარეკადაც კი არ შეიწუხა თვი
●●may I trouble you to pass me the salt თუ შეიძლება, მარილი მომაწოდეთ
I'll trouble you to hold your tongue მაპატიე, მაგრამ, ენას ნუ წაიგდებ! // ენა დაიმოკლე!
please, spare me all this trouble! გთხოვ ამ ხათაბალას გადამარჩინე!
stay out of trouble ფათერაკს / უსიამოვნებას მოერიდე
she has heart trouble გული აწუხებს
digestive trouble კუჭის მოუნელებლობა
my car has developed engine trouble ჩემი მანქანის ძრავას რაღაც დაემართა
I got him out of trouble გაჭირვებისაგან ვიხსენი
to ask for trouble აუტკივარი თავის ატკივება / უსიამოვნების გამოწვევა
are you asking for trouble? უსიამოვნება გინდა?
don`t make any allusions to her marital troubles მის ოჯახურ უსიამოვნებაზე არაფერი წამოგცდეს

English-Georgian dictionary.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • trouble — 1. (trou bl ) s. m. 1°   Confusion, désordre. •   S il arrivait qu il y eût du trouble dans la petite république...., PASC. Prov. IX.. •   Les Pays Bas sont en trouble sur toutes ces choses, BOSSUET Lett. quiét. 80. •   Que le trouble, toujours… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • trouble — ► NOUN 1) difficulty or problems. 2) effort or exertion. 3) a cause of worry or inconvenience. 4) (in trouble) in a situation in which one is liable to incur punishment or blame. 5) public unrest or disorder. ► VERB …   English terms dictionary

 • troublé — troublé, ée (trou blé, blée) part. passé de troubler. 1°   Mis en agitation désordonnée. La ville troublée par le son du tocsin. 2°   Saisi d une grande agitation morale. •   Auguste est fort troublé, l on ignore la cause, CORN. Cinna, IV, 5.… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • trouble — [trub′əl] vt. troubled, troubling [ME trublen < OFr trubler < VL * turbulare, altered (infl. by L turbula, disorderly group, dim. of turba, crowd) < LL turbidare, to trouble, make turbid < L turbidus,TURBID] 1. to disturb or agitate… …   English World dictionary

 • Trouble — Trou ble, n. [F. trouble, OF. troble, truble. See {Trouble}, v. t.] 1. The state of being troubled; disturbance; agitation; uneasiness; vexation; calamity. [1913 Webster] Lest the fiend . . . some new trouble raise. Milton. [1913 Webster] Foul… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • trouble — vb 1 Trouble, distress, ail can all mean to cause to be uneasy or upset. Trouble suggests loss of tranquillity or serenity and implies disturbance of any sort that interferes with efficiency, convenience, comfort, health of body, or peace of mind …   New Dictionary of Synonyms

 • Trouble — – Norwegian Live EP EP by Coldplay Released 27 August 2001 …   Wikipedia

 • Trouble — может означать: В музыке Группы Trouble (группа)  американская doom metal группа Музыкальные альбомы Trouble (альбом Whitesnake) (1977) Trouble (альбом Эйкона) (2004) Песни песня Элвиса Пресли песня Кэта Стивенса песня Coldplay песня Cypress …   Википедия

 • trouble — • As a comedian he had trouble finding a persona New York Times, 1974 • He ll have a lot of trouble finding his paintbrushes fiction website, BrE 2004 [OEC]. This use, in which trouble is followed immediately by a verbal noun, is acceptable… …   Modern English usage

 • trouble — [n1] annoyance, worry agitation, anxiety, bad news*, bind, bother, commotion, concern, danger, difficulty, dilemma, dire straits, discontent, discord, disorder, disquiet, dissatisfaction, distress, disturbance, grief, hang up*, heartache,… …   New thesaurus

 • Trouble — Trou ble, v. t. [imp. & p. p. {Troubled}; p. pr. & vb. n. {Troubling}.] [F. troubler, OF. trobler, trubler, tourbler,fr. (assumed) LL. turbulare, L. turbare to disorderly group, a little crowd; both from turba a disorder, tumult, crowd; akin to… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”